Soutěž o boty na rok zdarma

Jsme společnost Walk free s.r.o., IČO: 047 24 470, sídlíme na adrese Vnější 896/17, Praha 4, 140 00, Michle, Česká republika, jsme zapsaní u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 252705  („Ahinsa“).

V období od 4. 9. do 7. 9. 2023 pro vás vypisujeme soutěž, ve které můžete vyhrát naše boty na celý rok.

I. Termín a místo soutěže

Soutěž probíhá od 4. 9. do 7. 9. 2023 na Ahinsa e-shopu a v naší kamenné prodejně v ulici Londýnská, Praha.

II. Jak se můžete do soutěže zapojit?

 1. Nakupte v období od 4. 9. do 7. 9. 2023 boty z naší nové řady podzim 2023.
 2. Kupní smlouva na obuv musí zůstat platná po celou dobu i po ukončení soutěže – tzn. nesmíte od ní odstoupit (boty nám „vrátit“).
 3. Každý účastník musí splňovat podmínky, které dále uvádíme.

III. Účastníci soutěže

 1. Účastníkem soutěže může být fyzická osoba starší 15 let, která splní stanovená pravidla této soutěže („soutěžící“). 
 2. Ze soutěže vylučujeme všechny zaměstnance a spolupracovníky Ahinsy a také jejich osoby blízké.
 3. Osoby, které nesplňují podmínky účasti v soutěži nebo které se chovají v rozporu s pravidly soutěže, dobrými mravy nebo právními předpisy, do soutěže nezařadíme, případně je dodatečně vyloučíme. 
 4. Vyhrazujeme si možnost vyloučit účastníka soutěže i v případě, že máme důvodné podezření, že se chová v rozporu s dobrými mravy, těmito podmínkami nebo právními předpisy.

IV. Výhra

 1. Výhrou jsou boty Ahinsa na celý rok. Konkrétně: jeden pár obuvi na každé roční období v roce po dobu jednoho roku (tedy 4 páry obuvi). 
 2. Výherce si může boty zvolit sám - postupně nebo najednou, výběr ale vždy schvaluje Ahinsa, a to hlavně s ohledem na dostupnost zvolené obuvi. Pokud zvolené boty nebudou dostupné, výherce si vybere jiný pár.
 3. Předání výhry se váže na platný nákup, který byl zařazen do slosování. Pokud dojde k zániku smlouvy mezi Ahinsa a soutěžícím (například z důvodu storna, odstoupení od smlouvy apod.), nákup vyřazujeme ze soutěže, slosování a tedy i případné výhry.
 4. Výhru zasíláme jen na území České a Slovenské republiky.
 5. Na výhru není právní nárok.

V. Výběr výherce

 1. Výhercem soutěže je účastník, který:
  1. po celou dobu soutěže splňuje podmínky pro účast
  2. byl pořadatelem vylosován 
 2. Vyhodnocení soutěže provede Ahinsa.
 3. Po ukončení soutěže Ahinsa náhodně vybere celkově tři vítěze – dva z nákupu přes e-shop www.ahinsashoes.cz a jednoho z nákupu přes e-shop www.ahinsashoes.com. Nákupy z kamenné prodejny v ulici Londýnská, v Praze se zařadí do slosování v rámci nákupů z e-shopu www.ahinsashoes.cz.
 4. Kolik párů bot z kolekce podzim 2023 u nás v soutěžním období nakoupíte, tolikrát vás do slosování zařadíme. Jeden pár bot je jedno slosovatelné místo.
 5. Výherce (jméno a příjmení) oznámíme po slosování na síti Facebook a Instagram a také je kontaktujeme prostřednictvím e-mailu, případně telefonního čísla.
 6. Soutěžící, kteří nevyhráli, nebudeme nijak vyrozumívat.
 7. V případě, že výhru nebude možné doručit, propadá, případně můžeme rozhodnout o jejím dalším využití.

VI. Zpracování osobních údajů

 1. Pro realizaci soutěže a pro vaše zařazení do ní potřebujeme některé vaše osobní údaje. 
 2. Tyto údaje můžeme zpracovat jen s vaším souhlasem, který je dobrovolný, ale nutný. Bez něj vás nemůžeme zařadit do soutěže a předat výhru. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Pokud jej odvoláte, budeme vám nadále poskytovat naše produkty a služby, ale ze soutěže a případného předání výhry, vás budeme muset vyloučit.
 3. Zpracováváme údaje o soutěžní objednávce, tedy jméno, příjmení, e-mail, váš komentář v objednávce a údaje o nákupu. Tyto údaje potřebujeme pro zařazení do soutěže, kontaktování výherce a realizaci předání ceny.
 4. Soutěžní osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro realizaci soutěže (tedy po dobu jejího trvání a 6 měsíců od ukončení) a v případě výherce 1 rok od skončení soutěže z důvodu plnění našich povinností plynoucích ze soutěže a dále po dobu stanovenou zákonem pro plnění našich zákonných povinností (zejména na ochranu spotřebitele, účetních a daňových). 
 5. V případě, že nám zašlete fotografii s výhrou, zpracováváme vaši podobiznu, a to na základě vašeho souhlasu, který je také zcela dobrovolný a kdykoliv odvolatelný. Takové zpracování bude probíhat pro účely online propagace nejdéle po dobu 5 let od konání soutěže, na našich webových stránkách a sociálních sítích Facebook a Instagram.
 6. Máte kdykoliv právo se na nás obrátit na e-mailové  adrese info@ahinsashoes.com nebo na výše uvedené poštovní adrese a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat po nás výmaz osobních údajů; v určitých případech máte právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se se svými nároky obrátit na soud.
 7. Více o zpracování osobních údajů, například těch, které se pojí k nákupu, najdete tady.

VII. Závěrem

 1. Vyhrazujeme si právo na změnu soutěžních podmínek. Jakoukoliv změnu vyhlásíme  na našem webu.
 2. Dovolujeme si upozornit, že pokud nám v souvislosti se soutěží pošlete fotky, videa nebo jiný materiál, odpovídáte za to, že nezasahují do práv třetích stran (zejména osobnostních, vlastnických nebo autorských). Udělujete nám nevýhradní licenci k použití příspěvku po dobu konání soutěže a 5 let od jejího ukončení, pro online marketingové použití. 
 3. V případě rozporu mezi pravidly soutěže na propagačních materiálech a textem těchto pravidel platí znění těchto pravidel. 
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Je možné také využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 5. Provozovatel platformy Facebook a Instagram, společnost Meta Platforms Ireland Ltd., není pořadatelem soutěže, tato soutěž společností Meta není sponzorovaná, podporovaná, spravovaná ani jinak spojena. Společnost Meta za soutěž nenese žádnou odpovědnost. 
 6. Originál pravidel budeme mít po dobu soutěže zveřejněný na internetových stránkách www.ahinsashoes.cz.

V Praze, dne 1. 8. 2023