Soutěžní pravidla

Jsme společnost Walk free s.r.o., IČ 047 24 470, se sídlem Vnější 896/17, Praha 4 – Michle, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 252705 a provozujeme e-shop na adrese www.ahinsashoes.cz. („Ahinsa shoes“).

Prostřednictvím našeho Instagramového účtu se můžete každý měsíc zapojit do soutěže o voucher v hodnotě 500 Kč.

Jak se soutěže zúčastnit?

 1. Sdílejte na Instagramu fotku, na které jsou boty značky Ahinsa shoes.
 2. V příspěvku nebo stories nás označte (@ahinsashoes.cz)
 3. Příspěvek nebo stories označte hashtagem #loveahinsa.
 4. Každý měsíc vybereme jeden příspěvek, který nás nejvíce zaujal. Pokud nám zašlete originál dané fotky (v nejmenším rozlišení 2000x2000px), odměníme vás voucherem v hodnotě 500 Kč, který můžete uplatnit při nákupu na našem e-shopu.

Jak můžeme fotografii použít?

 1. K vybrané a vámi zaslané fotografii nám udělujete právo fotografii užít bez časového, množstevního a územního omezení, pro online i offline propagační účely.
 2. Fotografii můžeme upravovat a spojovat ji s jiným dílem.
 3. Nemusíme uvádět jméno autora.
 4. Fotografii mohou použít ve stejném rozsahu i osoby propojené s Ahinsou.
 5. Licenci udělujete jako nevýhradní.

Jak se budeme kontaktovat?

 1. Dáme vám vědět prostřednictvím sítě Instagram (zprávy), případně se dále domluvíme pomocí e-mailu.

Informace o práci s osobními údaji

 1. Pro realizaci soutěže a pro vaše zařazení do ní a případné předání výhry potřebujeme některé vaše osobní údaje. 
 2. Tyto údaje můžeme zpracovat jen s vaším souhlasem, který je dobrovolný, ale nutný. Bez něj vás nemůžeme zařadit do soutěže, kontaktovat vás a předat výhru. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Pokud jej odvoláte, budeme vám nadále poskytovat naše služby, ale ze soutěže a případného předání výhry, vás budeme muset vyloučit. 
 3. Zpracováváme údaje o vašem příspěvku, názvu vašeho Instagramového profilu, a pokud vás vybereme jako vítěze, tak případně e-mailovou adresu, jméno, příjmení a případně vámi zachycenou podobu na fotografii. 
 4. Osobní údaje zpracováváme po dobu realizace soutěže a dále po dobu stanovenou zákonem pro plnění našich zákonných povinností (zejména účetních a daňových). 
 5. Máte kdykoliv právo se na nás obrátit na e-mailové adrese info@ahinsashoes.com., telefonicky na lince 739 120 122 nebo na výše uvedené poštovní adrese a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat po nás výmaz osobních údajů; v určitých případech máte právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se se svými nároky obrátit na soud.
 6. Více o zpracování osobních údajů najdete tady.

Závěrem bychom chtěli říct

 1. Za souhlas se zařazením do soutěže považujeme splnění podmínek, které uvádíme nahoře v sekci „Jak se soutěže zúčastnit?“.
 2. Na výhru není právní nárok.
 3. Vyhrazujeme si právo na změnu soutěžních podmínek. Jakoukoliv změnu vyhlásíme na našem webu.
 4. Dovolujeme si upozornit, že v případě pořízení a předání příspěvků souvisejících se soutěží odpovídáte za to, že nezasahují do práv třetích stran (zejména osobnostních, vlastnických nebo autorských). V případě, že váš příspěvek bude zasahovat do práv třetích osob, odpovídáte nám i třetím osobám za případnou škodu, včetně nemajetkové újmy.
 5. Originál pravidel najdete po dobu soutěže na internetových stránkách www.ahinsashoes.cz. 

V Praze, dne 1. dubna 2022