Branding společnosti Walk free s.r.o.

V roce 2019 získala firma Walk free, s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy Walk free, s.r.o. na projekt "Branding společnosti Walk free s.r.o." v  sídle firmy na adrese Vnější 17 Praha 4 141 00 za účelem posílení brandingu značky Ahinsa shoes. 

Očekávaným výstupem je: 

1) 1 firemní video v délce 3 minut s titulky v českém, anglickém a německém jazyce

2) 10 produktových videí každé v délce 1 minuta s titulky v českém, anglickém a německém jazyce

3) 2 edukační videa každé v délce 2 minuty s titulky v českém, anglickém a německém jazyce

4) 1 reklamní video v délce 30 sekund s titulky v českém, anglickém a německém jazyce

5) 100 kusů profesionální reklamní fotografie zobrazující výrobky Ahinsa shoes

6) 30 kusů produktových fotografií zobrazující nejpopulárnější výrobky Ahinsa shoes. 

Projekt "Branding společnosti Walk free s.r.o." je spolufinancován Evropskou unií.