Barefootová obuv Ahinsa shoes® je navržena tak, aby podporovala imunitu.


Podtitul

Pro správnou funkci imunity je důležité také to, jak stojíme a jak chodíme. Obuv Ahinsa shoes® navrhli lékaři a fyzioterapeuté, aby náš imunitní systém mohl správně fungovat.

Pokud dáme našim nohám jejich přirozený prostor a umožníme jim jejich přirozenou funkci, celé tělo se může automaticky ”poskládat” do fyziologické pozice bez jakéhokoliv úsilí.

Tímto se může perfektně nastartovat metabolismus a imunitní systém, nemluvě o našem příjemném pocitu z toho, že se najednou rozdýcháme, sníží se nám automaticky svalově napětí (“spadne z nás kámen”), sníží se kloubní zátěž, zlepší funkce lymfatického systému, prokrvení, … a najednou se začneme cítit zdravě a skvěle ve svém vlastním těle.

Obsah článku

Imunitní systém je důležitý proto, abychom byli zdraví a cítili se dobře. Je to jeden z energeticky nejnáročnějších procesů probíhajících v našem těle.

Pokud jsou ve stoji jednotlivé části těla optimálně zarovnány (centrovány - viz níže), svalové napětí rovnoměrně nastaveno a pokud při chůzi používáme jednotlivé segmenty správným způsobem ve správném timingu, pak:

 • vnitřní orgány mohou zaujmout svou přirozenou pozici, která je jedním ze základních faktorů jejich dobré funkce,
 • svalové napětí se může harmonicky nastavit a v tkáních může dojít k ideální látkové výměně, k prokrvení a odplavení všech toxinů a odpadních látek,
 • celý lymfatický systém může přirozeně fungovat (nedochází k městnání lymfy - nedostatečný metabolismus je častým důsledkem městnání lymfy),
 • akupresurní body na ploskách mohou být stimulovány,
 • dech může plynout volně a plynně, čímž můžeme získat:
 • potřebné množství kyslíku nezbytného pro správné fungování metabolismu,
 • optimální stimulaci lymfatického systému a krevního oběhu,
 • snížení dechové frekvence díky využití plné kapacity plic - tím pozitivně ovlivňujeme a vyvažujeme funkci autonomního nervového systému (sympatiku a parasympatiku), pozitivně působíme na srdeční frekvenci a podobně,
 • stimulaci funkcí vnitřních orgánů (díky mechanické dechové pulzaci), mimo jiné také trávicího traktu, může se zlepšit trávení, vylučování odpadních látek, podpořit dnes tolik diskutovaný mikrobiom (vědci tvrdí, že střeva ovlivňují až 90% naší imunity),
 • skvělý účinek na naši psychiku, zejména snížením stresu, úzkosti a napětí, tedy zmírněním faktorů, které zásadně ovlivňují naši imunitu.Zde je jednoduchý příklad: na prvním obrázku je tělo centrováno (zarovnáno), na druhém obrázku je zcela decentrováno, pasivně „visí“.

Centraci (zarovnání) můžeme „násilně“ nastavit a udržovat aktivitou povrchového svalstva, ale kvalitativně to není dobré řešení a především člověk to tak dlouho nevydrží.

Je-li tělo “násilně” narovnáno, nemůže ani správně dýchat, jak by mělo. Jde tedy pouze o krátkodobý efekt „navenek“, který neprospívá imunitě a našemu tělu obecně. Naopak, často zvyšuje pocit diskomfortu.

Dopřejeme-li nohám přirozený prostor, celé tělo se může automaticky nastavit do centrované pozice a cela přirozeně bez jakéhokoli úsilí se rozdýchat. Z biomechanického hlediska zde existuje velmi zajímavý fakt, a sice, že v tomto ideálním stavu se vůči sobě nastaví a začnou „spolupracovat“ horizontálně nastavené roviny nohy, pánevního dna, bránice a ústního dna.

Příklad č. 1 - Jak by mohly plíce fungovat, když je hrudní koš „sevřený“ zvýšeným svalovým napětím a narušena funkce bránice? Jak chceme docílit fyziologické funkce štítné žlázy, když je hlava/krční páteř trvale předsunuta a ve zvýšeném svalovém napětí?

Není nic špatného na tom někdy předsunout hlavu, ale pokud nosíme hlavu předsunutou celý život, začnou se často objevovat různé chronické funkční a strukturálním obtíže v oblasti krční páteře, dechu (a nejen tam), což ve výsledku může mít i zásadní negativní vliv na funkci imunitního systému.

Příklad č. 2 - Podívejte se někdy na ženy na vysokých podpatcích, jak téměř „nedýchají“ - ani nemohou, neboť jejich pohybový aparát je natolik decentrován, že je možné jen stěží plynně a naplno dýchat.

Noha a stoj

Nastavení a funkce nohy má vliv na nastavení a funkci celého pohybového aparátu. Vezmeme-li to “odspodu”, pak postavení prstů a paty ovlivňuje nastavení celé nohy, která ovlivňuje postavení hlezenních kloubů, to ovlivňuje nastavení kloubů kolenních, to ovlivňuje pozici kloubů kyčelních, ta ovlivňuje nastavení pánve, bederní páteře, hrudního koše, krční páteře, hlavy, horních končetin a tak dále. Tento řetězec je zcela provázán a je možné do něj vstoupit odkudkoliv. Na tuto návaznost bychom klidně mohli nahlížet i odshora, tedy od hlavy dolů k noze, a výsledek může být stejný.

Pokud je naše základna nastavena fyziologicky (naboso nebo v Ahinsa shoes®), může vzniknout plný prostor pro fyziologické fungování celého těla včetně imunitního systému, metabolismu, lymfatického systému a samozřejmě také psychiky.

Naopak, pokud tuto základnu narušíme nevhodnou obuví, ve většině případů nikdy nedosáhneme správné funkce výše uložených segmentů. Můžeme se snažit tuto nerovnováhu do určité míry „kompenzovat“ usilovným cvičením, ale výsledek nebude nikdy kvalitní a dlouhodobý - případně vznikne přenesený problém v jiné části našeho pohybového aparátu.

Nevhodnou obuví myslíme obuv klasickou (úzká špice, neohebná podrážka, podpatek či jakýkoliv jiný faktor deformující nebo měnící nastavení nebo funkci nohy) nebo tzv. „barefootovou obuv“, která má sice tenkou podrážku, ale neposkytuje dostatečný prostor pro centrované prsty.

Prostor pro prsty je velmi důležitý, protože od prstů začíná celý výše popsaný funkční řetězec. Pokud tedy není dobrý základ, nemůže být dobrý ani zbytek funkčního řetězce. Ideální CENTROVANÝ stav prstců vypadá tak, že osa prstu navazuje na osu kosti záprstní - viz levý obrázek níže. Na pravém obrázku je znázorněna decentrace. Centrovaný stav není samozřejmě nějakým rigidním nastavením, v němž by noha měla setrvávat neustále, ale měl to být jakýsi výchozí stav, z kterého noha vychází a do kterého by se zase měla vracet (například při chůzi z kopce prsty ještě více roztahujeme, „brzdíme“, při chůzi do kopce prsty dáváme více k sobě, „uchopujeme“).Pro konkrétní představu, jak to vypadá v „botě“ - plný prostor pro prsty v Ahinsa shoes® (na obrázku ještě navíc s meziprstními korektory CorrectToes):Více v tomto videu:
Nesmíme zapomínat, že ideální funkce není jenom o pasivním nastavení pohybového aparátu, ale i o jeho aktivitě. Svalový tonus (napětí) by neměl být ani příliš nízký, ani příliš vysoký. Neměli bychom být na nohou pasivně „navaleni“” či „zhrouceni shora“, ale nohy samy o sobě by měly být aktivní, měly by nás „nést“. Nesení je jednou z nejzákladnějších funkcí nohy, protože tato aktivita se z nohy šíří celým tělem a dokonale tělo centruje, stabilizuje, napřimuje - „rovná“. (Tím se samozřejmě zlepšuje postavení kloubů a následně i jejich zatížení a zároveň se snižuje často zbytečné svalové napětí, které musí dencentrované segmenty držet pohromadě.)

Chůze

Pokud je chůze fyziologická, přirozená, pak zejména odrazová fáze kroku (začínající od centrovaných prstců) vede k napřímení celého trupu a k centraci hrudníku, fáze před kladením plosky a při kladení plosky aktivuje stabilizaci pohybového aparátu (toto platí pro chůzi po rovině, při chůzi do kopce nebo z kopce se tyto aktivační a stabilizační fáze posouvají). Velmi jednoduše řečeno, při odrazu se „rovnáme“ a „napřimujeme“ a před došlapem a při došlapu pozici stabilizujeme.

Při chůzi v běžné obuvi (nebo barefootové obuvi, která neposkytuje plný prostor pro prsty) tento způsob chůze však není možný. Klasická bota vytváří pro nohu jakousi „dlahu“ a mozek je většinou nucen najít zcela jiný pohybový program. Často se tím přirozené pohybové návyky mění na patologické a dochází k narušení funkce svalových řetězců, ke snížení ascendentních vzruchů z plosky, k nerovnoměrnému zvýšení či snížení svalového napětí, k decentraci tělesných segmentů a tím i ke změně pozice a funkce vnitřních orgánů. To může mít negativní dopad také na funkci imunitního systému, metabolismu, lymfatického systému a podobně.

U většiny populace (podle osobního odhadu autora jde o více než 90%!) je přítomen tento patologický způsob chůze (především díky nevhodné obuvi), který vypadá tak, jako bychom z oblasti pánve a kyčelních kloubů doslova „házeli“ dopředu nohy, na které pak tvrdě dopadáme, což je doslova „šílené“ nejen pro naše nohy, ale i pro celé tělo včetně všech jeho vnitřních funkcí a také psychiky.

Více informací v tomto videu:


Akupresurní stimulace plosky

Při chůzi naboso (nebo přes speciální flexibilní podrážku Ahinsa shoes® z unikátní německé směsi lifoprene®) náš mozek navíc získává obrovské množství informací z plosky, které zásadním způsobem povzbuzují jeho aktivitu, zlepšují bdělost, orientaci a pozornost.

Dochází k nepřetržité aktivaci reflexních zón a akupresurních míst, které jsou podle tradičních východních nauk vstupními branami k našemu zdraví. Každým krokem tak může probíhat naprosto úžasná stimulace akupresurních bodů a tím i funkce vnitřních orgánů a také aktivace energetických drah (tzv. nádí nebo meridiánů).

Zde je vhodné uvést ukázku z měření na Masarykově univerzitě v Brně na plošině EMED foot scan. Měření ukazuje, jaký tlakový otisk (tlakovou stopu) zanechává bosá noha, barefootová obuv Ahinsa shoes® a jaký klasická bota. Výsledek je naprosto úžasný. Otisk naboso a v botě Ahinsa shoes® je téměř identický. Naopak při chůzi v běžné obuvi se noha s terénem vůbec „nekontaktuje“, získává stále monotónní stimuly z rovné stélky a s terénem je v kontaktu pouze podrážka.Psychosomatika

Často se také poukazuje na provázanost psychiky s funkcí našeho imunitního systému. Zde je na místě uvést velmi jednoduchý a účinný příklad: Zkuste si zavřít oči (***) a postavit se pasivně / „shrbeně“. Uvědomte si, jak se ve svém těle cítíte, jak se vám dýchá, jaké pocity vnímáte uvnitř trupu. A nyní zcela naopak: zkuste se narovnat, aktivně se postavit na bosé nohy a lehce je aktivovat tak, aby vás „nesly“. Nechte tuto “nesoucí” aktivitu z nohou prostoupit do celého těla, dovolte jí, aby tělo “narovnala” a naplnila jeho vnitřní prostor (jako by byl náš trup “válec”, který chceme co nejvíce napřímit a rozšířit). Opět si prociťte to samé - jak se v těle cítíte, jak se vám dýchá, … Výsledek se u většiny lidí dostaví okamžitě - pocit radosti, štěstí a prostoru, stability, pevnosti, zdraví, … A nyní si prosím představte, že tento pocit cítíte stále! Ale proč si to jen představovat, vždyť se tak můžete cítit už “napořád”, doslova na každém kroku! Stačí umožnit tělu se přirozeně nastavit, bez jakéhokoliv úsilí.

(***cvičení není vhodné pro osoby se závratěmi, psychickými potížemi či nějakým jiným závažným pohybovým či neurologickým onemocněním)

Další pozitivní účinky nošení obuvi Ahinsa shoes®

Kromě výše uvedeného může chůze v Ahinsa shoes® na rozdíl od chůze v běžné obuvi:

 • mít vliv na lepší aktivaci mozkových center (z plosky přichází do mozku mnohem více vzruchů než při nošení klasické obuvi)
 • být prevencí mnoha případných potíží artrotického či cévního charakteru, snížit riziko úrazu, zlepšit rovnováhu, koordinaci a výkonnost, zmírnit únavu, podpořit vitalitu, ...
 • mít pozitivní vliv na funkci pánevního dna a průběh těhotenství

 


O Ahinsa shoes®

Ahinsa shoes® jsou jediné boty na světě (**) navržené lékaři a fyzioterapeuty, které zároveň:

 • poskytují plný a nekompromisní prostor pro centrované prsty, což je nutný základ pro správnou funkci nejen nohy, ale i celého těla (pro většinu populace jsou dostatečné standardní modely Ahinsa shoes®, pro extra široké nohy existuje kolekce „xWide“. Není případně problém vytvořit individuální model zcela na míru, který plně odpovídá noze konkrétního zákazníka.),
 • pravidelně získávají nejlepší skóre v nezávislých testech americké společnosti Correct toes (v Německu obchodníci označili boty Ahinsa shoes® dokonce za „Best barefoot shoes ever“ - Nejlepší barefoot boty vůbec),
 • jsou eticky ručně vyráběny ve vlastní výrobě v Evropě,
 • všechny modely jsou čistě veganské - neobsahují žádné části ze zabitých zvířat,
 • jsou vyrobeny z materiálů pocházejících z Evropské unie s nejpřísnějšími certifikacemi zdravotní nezávadnosti,
 • mají tenkou a flexibilní podrážku vyrobenou z německé směsi lifoprene®, která zajišťuje perfektní grip, odolnost proti oděru a adhezi na různých typech povrchu,
 • jsou doporučovány lékaři a fyzioterapeuty na celém světě,
 • existují v provedení BAREFOOT pro milovníky přirozeného pohybu, ale i v kolekci COMFORT, která je určena běžné populaci. V této kolekci jsou komfortní modely vybaveny speciální stélkou vytvářenou ve spolupráci s biomechanickým institutem, která umožňuje noze volně pracovat, získat svou sílu, citlivost a vnímavost, zároveň jí však poskytuje bezpečí a ochranu před vnějšími vlivy a tvrdými dopady na podložku (v době, než se člověk naučí citlivě klást plosku na zem). Navíc je tato speciální stélka uzpůsobena tak, že její přední část je tvrdší, aby nedocházelo ke ztrátě přenosu síly při odrazu.

** Pokud víte o jiné firmě na světě, která by splňovala všechna výše uvedená kritéria, moc prosíme, dejte nám vědět, rádi tuto značku do textu přidáme.

Pravda o barefoot obuvi

V této souvislosti je nutné upozornit na často zavádějící moderní označení různé obuvi jako “barefootová”. Jestliže má bota pouze tenkou podrážku, ale neposkytuje plný prostor pro centrované prsty, můžeme si chůzí v takové botě ublížit více než chůzí v botě klasické. Pokud je prostor pro prsty omezený (nejen pro palec, ale pro jakýkoli z prstů včetně malíčku), nemůže noha přirozeně fungovat a v důsledku toho buď dopadáme tvrdě na paty (což je při tenké podrážce pro pohybový aparát velmi nebezpečné), a nebo je náš pohybový aparát nucen používat jiný, zcela patologický pohybový vzorec, což z dlouhodobého hlediska je rovněž zásadním problémem.

 

Na základě učení (v abecedním pořadí dle příjmení): PhDr. Jitky Čemusové, Ph.D, Bc. Clary Lewitové, prof. MUDr. Karel Lewita, MUDr. Ziny Saidové, DrSc., Doc. MUDr. Františka Véleho, CSc. ve spolupráci s Mgr. Jolanou Vosáhlovou, Ph.D. sestavil Bc. Lukáš Klimpera