Barefoot je čistá síla, čistý výkon.

Naše tělo je dokonalé, zcela, po všech stránkách.

Největšího výkonu a největšího potenciálu dosahuje tělo takové, jaké opravdu je. Pokud si to uvědomíme, získáváme hlavní klíč k jejich nalezení a dosažení.

Z výkonostního hlediska se budeme zabývat silou, přenosem síly, zrychlením, zpomalením, stabilitou, kontaktem s okolím, impulzy z okolí a možností na ně reagovat. Důležitá je také naše bdělost, dechová kapacita, srdeční frekvence, funkce vnitřních orgánů, … , a abychom nezapomněli na to hlavní - radost z toho, co děláme :)

Pokud se odrážíme, dopadáme, měníme směr, …, je nutné, aby se tento silový impulz (většinou z nohy) dostal přesně tam, kam potřebujeme. To znamená, aby přenos síly byl stoprocentní a tím i náš výkon maximální… Pokud by se nějaká část silového impulzu ztratila, snížil by se i náš výkon, naše efektivita.

Silový impulz se přenáší přes naše klouby, a je nesmírně důležité, aby byly klouby centrovány. Co to znamená?

Kloub je centrovaný, pokud osa jednoho segmentu navazuje na osu následujícího segmentu, kontakt kloubních ploch je plný a kolem kloubu nemusí vznikat zvýšené svalové napětí z důvodu jeho stabilizace. Tento stav je ideální nejen pro samotný kloub, ale i pro okolní měkké tkáně, protože mohou být v harmonickém napětí.

Z hlediska výkonu v centrovaném stavu umožníme plný přenos síly - pokud silový vektor vycházející z jednoho segmentu navazuje na osu následujícího, přenos síly může být plný (viz obrázek níže).Pokud segmenty centrované nejsou, silový impulz se částečně „ztrácí” / „jde mimo” a výkon se snižuje. To není dobré:

pro samotný kloub (nastává zvýšené opotřebení kloubních ploch, které nekontaktují, jak mají = jeden z hlavních faktorů vzniku artrózy),
pro mozek, který musí kolem decentrovaného segmentu nastavit nerovnoměrné napětí, aby sílu „zachytil” a přenesl ji do dalšího segmentu; zároveň je to i koordinačně náročné ve smyslu nutnosti stabilizace tohoto segmentu.
Níže uvedený obrázek ukazuje obě situace u prstů na nohou a v oblasti kotníků (hlezenních kloubů). Vlevo je centrovaný stav, ideální zátěž kloubů a plný přenos síly, vpravo vidíme decentraci, patologickou zátěž kloubů a ztrátu výkonu.Odraz z aktivní centrované nohy je naplno přenesen do trupu a „hází” / „posouvá” jej vpřed. V decentrovaném stavu se odrazový moment z nohy ztrácí na úrovni decentrovaného kotníku, decentrovaného kolenního kloubu, kyčelního kloubu, …

Centrovaný kloub je navíc v tzv. „stand-by” módu, to znamená, že v případě nutnosti dává možnost okamžité reakce. Naopak, pokud je segment decentrován a svalové napětí kolem kloubu nerovnoměrné, reakční doba se v případě nutnosti negativně prodlužuje, a tím může dojít k úrazu, dyskoordinaci, poškození segmentu, …

Abychom mohli být výkonní, musí dobře pracovat i naše vnitřní orgány a naše dechová kapacita musí být dostatečná. To je opět podmíněno centrací celého těla a „nesoucí” aktivitou nohou - viz článek o imunitě.

Důležitá je i orientace v prostoru a stabilita. Kromě zrakové a sluchové kontroly jsou zásadní také informace z proprio-extero- a interoceptorů našeho těla, které informují o postavení v kloubech, napětí ve svalech, …

Mnohé studie uvádějí, že náš mozek získává téměř 80% informací pro udržení rovnováhy z nohy. Pokud jsme naboso nebo v Ahinsa shoes®, které mají speciální podrážku z německé směsi lifoprene®, „není se čeho bát”. Chodíme-li však v klasické botě nebo i tzv. „barefoot” botě, která neposkytuje plný prostor pro centrované prsty, je informace z plosky neúplná, monotónní, a na základě této „dezinformace“ nemůžeme ani optimálně reagovat - noha nemá možnost terén „přečíst” a předat mozku plnohodnotnou informaci, ani pak na terén reagovat / přizpůsobit se / uchopit jej…

Centrovaný stav poskytuje také ideální efektivní kontaktní plochu (základnu), viz obrázek níže. V decentrovaném stavu je tato plocha výrazně menší, což má nejen negativní vliv na celkové postavení našeho těla, ale snižujeme tím i naši celkovou stabilitu a zvyšujeme riziko úrazu (ale o tom v dalším článku).A pokud se tedy terénu dobře „nedržíme” a nedokážeme je dobře „přečíst”, jak se můžeme naplno s maximálním efektem odrazit ?


Bosý pohyb nebo pohyb v Ahinsa shoes® je tak efektivní proto, že noha i celé tělo má možnost zaujmout své fyziologické postavení. Především všechny prsty (včetně malíčku) mají možnost pohybu v neomezeném rozsahu, přizpůsobení se terénu a při odrazu může dojít k maximálnímu přenosu síly do těla. To samé platí i při dopadu, pokud je nám známo, není žádný vnější tlumící mechanismus natolik efektivní jako tělo samotné. I nevhodné oblečení může zcela patologicky působit na funkci našeho pohybového aparátu a snížit náš výkon (ale o tom také v dalším článku).

Ideální je proto přirozený pohyb**, který není limitovaný vnějšími faktory.

A přesně tak jsou navrženy Ahinsa shoes® - umožní Vašemu tělu fungovat je jeho plném potenciálu!--

** Je samozřejmě nutné dodat, že existují situace, místa a diagnózy, které bosou chůzi nebo použití barefoot obuvi vylučují. Vždy se prosím poraďte s lékařem.

--